CHECK IN

Curator Marcus Graf

Georgi Georgiev / Jorrras | 17.05 - 26.05
Sevda Semer | 28.05 - 06.06
Martian Tabakov | 08.06 - 16.06
Kalina Dimitrova | 18.06 - 27.06

Gallery Collect kapılarını geleneksel bir sergi kavram ve formundan öteye giden küratöryel bir deneyle İstanbul’un güçlü akışına tepki veriyor ve Check-In ile kapılarını açıyor.

Her hafta galerinin ana salonunda bir sanatçı kişisel sergisiyle bireysel olarak izleyici karşısına çıkacak. Aynı anda Check-In’in sanatçı listesinin diğer üyeleri kendi kişisel sergilerini sunmak için sıralarını beklerken ön gösterimde olacak. Dahası, ilk sergi, örn. Jorrras’ın sergisinin ardından Kalina Dimitrova galeri alanını devralırken Jorras’ın eserleri serginin Check-Out kısmında gösterimde kalacak. Bu alansal aktarım tüm serginin bitimine kadar sürecek. Böylece sanatçı ve eserlerden oluşan bu kuvvetli akış, bir dizi açılış ve kapanışın birleşimi yoluyla geçmişi, bugünü ve geleceğini kaynaştırdığı Check-In’in özünü gözler önüne serecek.

Bu bakımdan Check-In, yalnızca bazı sanatçılarını izleyicilere sunarak Gallery Collect’i yerel sanat ortamına tanıtmakla kaImayacak, bir yandan da İstanbul’un hem kentsel karakterini yansıtırken hem de kültürel dokusuna özgü dinamizme de ayak uyduracak.

CHECK IN | 17.05 - 26.05.2022

Jorrras (Georgi Georgiev)

Jorrras (Georgi Georgiev) 1975’te Sofya’da doğdu. Sofya’daki Ulusal Sanat Akademisi’nde grafik sanatından mezun oldu. Sanatçı birçok ödül almanın yanı sıra çok sayıda uluslararası sergide eserlerini sergiledi. Yoğunlukla resim, çizim, nesne ve yerleştirme alanlarında çalışan sanatçı, Sofya’da yaşıyor ve çalışmalarını sürdürüyor.

Jorrras’ın çokdisiplinli eserler bütününde biçimsel çoğulluk ve estetik ayrışıklık öne çıkar. Resimleri günümüz estetik anlayışını yüce ile popüler ve sıradan imgelerin çakışması üzerinden ele alırken üç boyutlu eserleriyse hem hazır-yapım fikri hem de ilişkisel estetikle bağıntı oluşturuyor.

Collect Gallery’deki sergisinde sunduğu “Gündelik Rutinin Simetrisi” serisinden resimlerle sanatçı soyut sanat, renk alanı resmi ve minimalizm geleneklerini çekici ve güncel bir hale dönüştürüyor. Estetik araştırması yaparcasına ton karşıtlıklarını bir araya getirerek oluşturduğu, rasyonalizm ve duygu arasında gidip gelen cesur kompozisyonlarıyla renklerin psiko-görsel gücünü irdeliyor. Sergide sanatçının “Hatalar” serisinden de işler mevcut. Bu eserlerde, eserin her bir parçasının kendi tekil varlığını sürdürdüğü, resimsel kompozisyona yönelik parçalanmış bir yaklaşım öne çıkıyor. Eserler, resim sanatının özüne işaret eden temel bir sanatsal araştırmanın sonuçlarını andırıyor. Son olarak “Otel” serisine ait işler Jorrras’ın eserler bütününün başka bir yanını göz önüne seriyor. Nesne tabanlı ve çoğunlukla mekâna özel üç boyutlu eserler buluntu nesneleri esas alıyor. Eserlerin her bir parçası geçmişi hakkında bir hikâye anlatıyor ve böylece etrafımızı çevreleyen nesne dünyasının hem entelektüel hem de ruhsal boyutlarını açığa çıkarıyor.

360 VR TOUR

Art TV

CHECK OUT

28.05 – 06.06.2022

08.06 – 16.06.2022

18.06 – 27.06.2022