CHECK IN

Curator Marcus Graf

Georgi Georgiev / Jorrras | 17.05 - 26.05
Sevda Semer | 28.05 - 06.06
Martian Tabakov | 08.06 - 16.06
Kalina Dimitrova | 18.06 - 27.06

Gallery Collect kapılarını geleneksel bir sergi kavram ve formundan öteye giden küratöryel bir deneyle İstanbul’un güçlü akışına tepki veriyor ve Check-In ile kapılarını açıyor.

Her hafta galerinin ana salonunda bir sanatçı kişisel sergisiyle bireysel olarak izleyici karşısına çıkacak. Aynı anda Check-In’in sanatçı listesinin diğer üyeleri kendi kişisel sergilerini sunmak için sıralarını beklerken ön gösterimde olacak. Dahası, ilk sergi, örn. Jorrras’ın sergisinin ardından Kalina Dimitrova galeri alanını devralırken Jorras’ın eserleri serginin Check-Out kısmında gösterimde kalacak. Bu alansal aktarım tüm serginin bitimine kadar sürecek. Böylece sanatçı ve eserlerden oluşan bu kuvvetli akış, bir dizi açılış ve kapanışın birleşimi yoluyla geçmişi, bugünü ve geleceğini kaynaştırdığı Check-In’in özünü gözler önüne serecek.

Bu bakımdan Check-In, yalnızca bazı sanatçılarını izleyicilere sunarak Gallery Collect’i yerel sanat ortamına tanıtmakla kaImayacak, bir yandan da İstanbul’un hem kentsel karakterini yansıtırken hem de kültürel dokusuna özgü dinamizme de ayak uyduracak.

CHECK IN 4 | 18.06 - 27.06.2022

Kalina Dimitrova

Check-In 4, 1975’te Gabrovo’da doğan sanatçı, Kalina Dimitrova’nın eserleri ile karşımıza çıkıyor. Sofya’da, Ulusal Sanat Akademisi'nde “Duvar Resmi” bölümünden mezun olduğundan beri Bulgaristan başkentinde yaşıyor ve çalışmalarını sürdürüyor.

Sanatçının eserleri fotoğraf, heykel, nesne ve yerleştirmelerden oluşuyor. Dimitrova, gündelik nesnelerin gerçekçi tasviri aracılığıyla eserlerinde insan medeniyetine dair varoluşsal konuları görselleştiriyor. Bazı serilerinde bu konulara farklı bakış açılarıyla eleştirel bir yaklaşım getirirken diğerlerinde yakın veya uzak geçmişimizden insan ilişkisi izleri taşıyan nesneler yaratıyor.

Check-In 4, sanatçının, doğanın ezici yoğunluktaki gücü karşısında insan medeniyetinin gelişimini sorguladığı Biophilia [Biyofili] isimli serisinden büyük ölçekli eserler sergiliyor. Bu resimler doğayla aramızdaki kırılgan ilişkiyi etkileyici şekilde ortaya koyuyor. Collect Gallery vitrinindeki neon eser bir ufuk çizgisi çekiyor. Bir yandan galeriyi kısmen aydınlatırken bir yandan da parlak sarı ışığını sokağa vuran eser iklim değişimiyle ilgili uyarı işareti veriyor.

Değişim ve dönüşüm kavramları Kalina Dimitrova’nın eserler bütününde büyük bir role sahip. Collect Gallery’de sergilenen, alçıdan yaptığı su ve meyve suyu şişeleri ile bira kutularından oluşan yerleştirmesinde modern medeniyetin gündelik ürünlerini ele alırken renk ve malzemenin oluşturduğu yabancılaştırma üzerinden onlara yeni bir anlam kazandırıyor. Nereye gidersek gidelim peşimiz sıra getirdiğimiz, yaşam tarzımızın bir yan ürünü olan bu çöpler, yakın geçmişimizin hayaletleriymiş gibi bizlere sebep olduğumuz kalıcı felaketleri anımsatıyor. Son olarak, buluntu fotoğraflardan oluşan “After the Flight” [Uçuşun Ardından] isimli seri, bizlere astronotlar Yuri Gagarin, Nicole Scott, John Glenn, Valentina Tereshkova, Georgi Ivanov, ve Claude Enior’un portrelerini sunuyor. Gerçek uzay misyonlarında görev almış bu astronotların yanı sıra seri; Blake’s Seven, Star Wars, 2001: Space Odyssey ve Solaris gibi bilim kurgu film ve dizilerinden de ekran görüntüleri içeriyor. Seri böylece gerçeklik ve kurguyu harmanlayarak evrene dair sahip olduğumuz fikirler ile evrenin “a priori” gerçekliği arasında karşılıklı ilişki kurmamızı amaçlıyor.

CHECK OUT

17.05 – 25.05.2022

28.05 – 06.06.2022

08.06 – 16.06.2022