Atlama Taşları

Richard Bartle

14.09 - 10.10.2022
Part of 17th Istanbul Biennial

Collect Gallery, İngiliz sanatçı Richard Bartle’ın kişisel sergi “Atlama Taşları” ile son dönem çalışmalarından oluşan üç serisini bir araya getiriyor. Atlama Taşları solo sergisi Bartle’ın, İstanbul’un büyüleyici ve hayrete düşüren sokak dokusunun karşılaşmalarıyla ortaya çıkan bir gerilimi aşma haliyle, 18 yıllık dilsel, tarihsel ve kültürel araştırmalarının kavramsal alt yapısını oluşturduğu makro ve mikro ölçeklerdeki resim, heykel ve enstalasyon çalışmalarından oluşuyor.

‘Atlama Taşları’, İstanbul’da Kadıköy’ün insan yapımı kayalık sahili boyunca koşarken karşılaştığı manzaradan esinlenerek oluşturduğu çalışmalar sadece kendi yolculuğunun ve kayaların ve sokakların hikayesini değil, aynı zamanda izleri kayalar ve çatlaklar arasında ya da bu kayaların yüzeyine yaptıkları grafiti şeklindeki muhalif müdahalelerde görülen, bu alanları işgal eden yerel halkın, hikayesini de anlatıyor. Manzarayı katetme sürecindeki gibi gerçek bir an ve yer ile üretim sürecini temsil ediyor.

Osmanlı ve Pers hanedanlarının minyatür ressamlarının çalışmalarından ve sanatçının İstanbul’da yaşama ve çalışma deneyimlerinden etkilenerek oluşturduğu büyük ölçekli enstalasyonlarının ana konsepti, minyatürcülerin yöntem ve stillerine, ayrıca dönemin zanaatkar atölyelerinin özgün sınır ve hiyerarşilerine odaklanıyor. Eserlerin kendisi, İstanbul’un peyzajını ve mimarisini kaynak malzeme olarak kullanıp şehrin dokusuna, sokak sanatına ve halk anlatılarına atıfta bulunuyor. Farklı bakış açılarından şehir ve deniz boyunca bakarken, seyirciyi İstanbul sokaklarında ve hikayelerinde sürükleyici ve samimi bir yolculuğa çıkarıyor.

Şehirde dolaşırken topladığı her moloz parçasının sanata dönüşme potansiyeli ile bulduğu şeyleri keşfetme, belgeleme ve üzerinde düşünme süreci, her işi oluşturan bağlayıcı süreç haline geliyor. Serilerin odak noktasını İstanbul gözlemleri, sokaklar, karakterler ve karşılaşmalar oluşturuyor.

Hikayelere odaklanan ve  şehrin doğasından kaynaklanan ve süregiden performatif bir eylemle kentsel peyzajı kullanarak  bu eylemlerin sahnelerini oluşturuyor. Makrokozmik bakış açısını tersine okuyarak atalarımızın molozları üzerine inşa edilmiş şehre yakınlaşıyor ve şehirden samimi kesitler alıyor.

Tüm çalışmalarının kökeninde, kentsel çevrenin maddiliği hakkında tamamen içgüdüsel bir hareketle, yüzeyde gezinip şehrin katmanları arasındaki tarihselliği arayan sanatçı, buluntu nesneleri doğal çağrışımları ile simulakrayla anlatının olanaklarından yola çıkıyor.

Hazır ve buluntu olanı bir araya getirip, anlatının olanaklarından keyif alıyor, doğayı ve anı kutlayıp, bir yerin veya müdahalenin içinde politik olanı parçalara ayırıp, tekinsiz anın durgunluğunu yeniden sunmaya çalışıyor ve izleyiciyi bir yerle ilişkilerini yeniden hayal etmeye davet ediyor.

Richard Bartle

Richard Bartle, 28 yılı aşkın sergileri ve sanat deneyimi ile çağdaş bir görsel sanatçı ve küratördür. Halen İngiltere ile İstanbul arasında çalışmaktadır. Bartle, resim, heykel, enstalasyon ve video dahil olmak üzere çeşitli çağdaş araçlarla çalışmaktadır. Yarı otobiyografik çalışmaları, bir yere veya kültüre nüfuz etme konusundaki fikirlerden ilham alıp, genellikle siyasi, sosyal ve çevresel kaygılar etrafında temel konulara yer verilerek bilgilendirilir.

Bartle, kendi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ifade ettiği, çok sayıda savaş sonrası Alman sanatçının eserlerine, özellikle süreç ve kültürel uyarlama fikirleri bağlamında atıfta bulunuyor. Bu yöntem ona, medya görüntüleri ve ikonografiler etrafındaki takıntılı bir merakla birlikte, materyalin dili ve doğası hakkında teorik ve görsel bir araştırma bilgisini getiriyor. Ortaya çıkan işler, tasarım, sokak sanatı ve sanatın kendisi içinde daha estetik kavramlardan aynı anda yararlanırken, dünya sorunlarıyla ilgili stillerin, fikirlerin ve görüntülerin asamblajına dönüşüyor.

Bartle çeşitli medyada çalışıyor. Resimlerini çoğunlukla grafik tasarım ve grafitinin yaşam dolu dolaysızlığını örnek aldığını düşündüğü akrilik ve sprey boyalarla yapıyor, Bartle, çalışmalarındaki fotoğraf ve kolajı da nesneleştirici bir araç olarak ve gerçek dünyanın dokusunu simüle eden yüzeyler olarak kullanıyor. Heykelleri gerçekliğin azaltılmış bir ifadesine yönelir ve genellikle maket veya minyatür dünyalar şeklindedir. Yine de tüm çalışmalarının özünde, yapmanın ve maddeselliğin doğasına ve yapım sürecini mükemmelleştirmeye yönelik bir araştırma yatar.

Bartle, İngiltere Sanat Konseyi fonuyla düzenli olarak desteklenmektedir. Özgeçmişi çeşitli müze düzeyinde sergiler, uluslararası sanatçı rezidans programları ve bienallerin yanı sıra hem ticari hem de sanatçılar tarafından yönetilen galerilerde kişisel ve karma sergiler içerir.

Bartle İstanbul'daki hayatı hakkında şunları söylüyor:
"Her zaman evrensel kavramlardan ve ikonografiden büyük ölçüde yararlanarak, pratiğim aracılığıyla küresel bir şeyi yansıtmaya çalıştım, ancak dünyadaki kendi kişisel konumumdan hiçbir zaman sıyrılamadım. İstanbul'da bin yıla yayılan bir fikir kavşağıyla karşılaştım. Burada, geçmişi bulmak için sokakta biraz yüzeyi kazımaya veya şimdiki zaman endişelerini bulmak için modern şehrin duvarlarına bakmaya ihtiyaç var. Burada derin köklü bir şeyden ilham alıyorum, merakımı besleyen, hemen, paylaşılan ve içsel hissettiren bir şey"