CHECK IN

Curator Marcus Graf

Georgi Georgiev / Jorrras | 17.05 - 26.05
Sevda Semer | 28.05 - 06.06
Martian Tabakov | 08.06 - 16.06
Kalina Dimitrova | 18.06 - 27.06

Gallery Collect kapılarını geleneksel bir sergi kavram ve formundan öteye giden küratöryel bir deneyle İstanbul’un güçlü akışına tepki veriyor ve Check-In ile kapılarını açıyor.

Her hafta galerinin ana salonunda bir sanatçı kişisel sergisiyle bireysel olarak izleyici karşısına çıkacak. Aynı anda Check-In’in sanatçı listesinin diğer üyeleri kendi kişisel sergilerini sunmak için sıralarını beklerken ön gösterimde olacak. Dahası, ilk sergi, örn. Jorrras’ın sergisinin ardından Kalina Dimitrova galeri alanını devralırken Jorras’ın eserleri serginin Check-Out kısmında gösterimde kalacak. Bu alansal aktarım tüm serginin bitimine kadar sürecek. Böylece sanatçı ve eserlerden oluşan bu kuvvetli akış, bir dizi açılış ve kapanışın birleşimi yoluyla geçmişi, bugünü ve geleceğini kaynaştırdığı Check-In’in özünü gözler önüne serecek.

Bu bakımdan Check-In, yalnızca bazı sanatçılarını izleyicilere sunarak Gallery Collect’i yerel sanat ortamına tanıtmakla kaImayacak, bir yandan da İstanbul’un hem kentsel karakterini yansıtırken hem de kültürel dokusuna özgü dinamizme de ayak uyduracak.

CHECK IN 3 | 08.06-16.06

Martian Tabakov

Check In - 3, izleyiciye sanatçı Martian Tabakov’un iki farklı serisine ait üç boyutlu işler ve bir grup çizim sunuyor. Sofya'da 7 Mart 1992’de doğan sanatçı yoğunlukla heykel, ses nesnesi, çizim ve yerleştirme alanlarında çalışıyor. Ulusal Sanat Akademisi'nde Heykel bölümünden mezun olduğundan beri Sofya’da yaşıyor ve çalışmalarını sürdürüyor.

Tabakov’un eserler bütünü, soyutlaştırılmış figüratif heykeller ve izleyicinin ses yaratmak için kullanabileceği tamamıyla soyut heykellerden oluşuyor. Figüratif eserler insan bedenine atıfta bulunurken soyut eserler ise seyircinin katılımlı bir eylemin parçası olabilmesini amaçlıyor. Bu eserler görsel ve duyumsalın birleştiği hoş bir deneyim sunuyor.

Verilen bir bedeni aksetmek ile özerk, hatta yeni bir varlık olmak arasındaki eşikte, şekil ve biçim arasında gidip gelen figüratif heykelleriyle Martin Tabakov, figürasyon ve soyutlamayı başarılı şekilde bütünleştirerek insan bedenine ait geleneksel algılarımızın ötesine açılan heykeller yaratıyor. Böylelikle insan bedeninin fiziksel ve felsefi anlamına yönelik alternatif içgörüler açığa çıkarıyor.

Collect Gallery’de gerçekleşen Check In sergisinde Tabakov’un üç boyutlu eserlerine, harmonik bakımdan benzeşen çizimleri de izleyiciyle buluşuyor. Sanatçının, soyutlanmış ve çarpıtılmış insan bedenlerinin egemenlik sürdürdüğü; çizim alanına yönelik minimalist yaklaşımı, insan bedenine dair şairane olduğu kadar da eleştirel bir diğer bakış açısı sunuyor.

360 VR TOUR

coming soon

Art TV

CHECK OUT

17.05-26.05.2022

28.05 – 06.06.2022

18.06 – 27.06.2022