WILD FLOWERS

Boris Kolev B.a.i.l.a

09.03 - 03.04.2024

Boris Kolev B.a.i.l.a, genellikle figürlerin tasviri üzerine çalışır, ancak çiçekleri resmetmekten ayrı bir haz duyar ve bu eylemi kendisi için bir meydan okuma olarak görür. Sanatçı, çiçek resimlerinde duygusallık ve tasarım arasında ince bir çizgi olduğunu belirtir; bu çizgiyi aşmadan ve süsleme kaygısına düşmeden çiçeklerin gerçek güzelliğini ortaya çıkartmaya çalışır. Onun eserlerinde çiçekler adeta insanlar gibi birbirleriyle iletişim kurar, karşılıklı bağlantılar oluşturur ve insan portreleri gibi algılanır.

Boris Kolev B.a.i.l.a ayrıca Wild Flowers sergisinde iklim değişikliğinin etkisiyle, doğanın güzelliklerinin gelecekte ne şekilde var olacağı sorusunu da gündeme getirir. Sergideki çiçekler sadece birer sanat nesnesi değil, aynı zamanda doğanın korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına dair, insanlık için bir çağrı ve hatırlatma niteliği taşır. Bu nedenle izleyiciyi estetik bir deneyimin ötesine taşıyarak, bu küresel kriz hakkında insan – doğa ilişkisini sorgulamaya, dikkat çekmeye ve farkındalık oluşturmaya çağırır.

Boris Kolev B.a.i.l.a’nın sanatı görsel bir hazdan çok daha fazlasını sunar; izleyiciyi düşündürür, duygulandırır ve harekete geçirir. Wild Flowers sergisi, sanatı estetik bir ifade aracı olmanın yanısıra, toplumsal ve çevresel meselelere de duyarlı bir yaklaşıma dönüştürür.

Boris Kolev – B.A.i.L.A

Boris Kolev – B.A.i.L.A (1970) was born in Sofia, where he graduated from the National School of Fine Arts “Ilia Petrov” in 1989. In 1996, he graduated from the National Academy of Arts – with a degree in “Painting”. His paintings are owned by the Sofia City Art Gallery, the National Art Gallery, private collections in Bulgaria, Germany, the USA, Belgium, Canada, France, England, Turkey, Greece, Spain, Poland, American Embassy in Bulgaria, LITEX-CO INTERNATIONAL Collection, Collection “VBH-Poland”.